VERLOOP

1. Na doorverwijzing van de arts, de school, het clb of op eigen initiatief neemt u contact met ons op.

2. Er volgt een intake gesprek.

3. Er volgt een onderzoek en een bespreking van de resultaten.

4. Wanneer blijkt dat therapie gewenst is, wordt u doorgestuurd naar de geneesheer specialist voor het opstellen van een voorschrift voor therapie.

5. Eenmaal alle documenten in orde zijn wordt de therapie opgestart.

WAT BRENG IK MEE?

1. uw identiteitskaart

2. een vijftal klevertjes van de mutualiteit

3. eventuele onderzoeksgegevens of een doorverwijsbrief als die er is

4. indien u al bij een geneesheer-specialist langs ging, het medisch voorschrift

PLAATS

De therapie is mogelijk in de praktijk, aan huis of in sommige gevallen op school.