More Website Templates @ TemplateMonster.com - January 13, 2014!

TaalontwikkelingstoornissenDe taalontwikkeling loopt niet van iedereen even vlot. Zo kunnen kinderen problemen hebben met het begrijpen van taal maar ook met het gebruiken van taal (zinsbouw, vervoegingen, woordenschat). Voorbeelden zijn: rare zinsconstructies, beperkte woordenschat, taal niet begrijpen,... Soms zien we een erg hardnekkige taalstoornis op verschillende domeinen en spreken we van dysfasie.
ArticulatiestoornissenProblemen met uitspraak of articulatie belemmeren de verstaanbaarheid. Dit uit zich in weglaten van klanken, vervangen van klanken of vervormen van klanken. Vaak voorkomende problemen zijn: het weglaten van de /r/, foutieve tongpositie bij de /s/.
LeerstoornissenProblemen met lezen (dyslexie), rekenen(dyscalculie) of schrijven (dysorthografie).
OMFTDe vormgeving van de mond en de stand van de tanden en kiezen worden voor een groot deel bepaald door de functie van de spieren in en om de mond. Afwijkende mondgewoonten kunnen het evenwicht tussen die spieren onderling verstoren. Denk aan foutieve slikgewoonten, mondademen, duimen, vingerzuigen, lispelen of slissen. Oro-myofunctionele therapie (OMFT) is een logopedische therapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond.
AfasieAfasie is een taalstoornis veroorzaakt door een hersenletsel. Dit taalprobleem kan verschillende vormen aannemen. Zo kan je problemen hebben met het begrijpen van taal maar evengoed met het produceren van taal. Daarnaast kunnen nog tal van andere problemen optreden zoals geheugenproblemen, plannen van dagtaken, lezen, schrijven,...
DysarthrieEen dysarthrie is een spraakstoornis die vaak ontstaat na een beroerte, herseninfarct, t.g.v. een hersentumor, bij spierziekten zoals ALS, na een ongeval of bij neurologische aandoeningen zoals de ziekte van Parkinson.Mensen met een dysarthrie zijn vaak moeilijk te verstaan. Ze kunnen niet duidelijk meer spreken of hebben bijvoorbeeld een hele zwakke, hese stem. Na een herseninfarct of beroerte is vaak een gezichtshelft verlamd.
StemstoornissenStemstoornissen zoals heesheid en stemverlies kunnen het gevolg zijn van verschillende oorzaken. Het kan het gevolg zijn van een organisch letsel maar evengoed een functioneel probleem. voor meer info klik hier
DysfagieWe spreken van slikstoornissen als er een gevaar is van verslikken. Dit is mogelijk wanneer er eten of drinken in de luchtpijp terecht komt. Slikproblemen ontstaan door een combinatie van stoornissen in de slikspieren, een verminderde gevoeligheid en een afname van reflexen.